Sammanställning över allmänna vägar 2021 - Länsstyrelsen

2960

Kravspecifikation för Intelligent Tillträdeskontroll 74 ton

Samtliga typfordon oavsett konfiguration har en maximalt tillåten bruttovikt på 64 ton på BK1-väg. En och samma fordonskonfiguration har således två maximala bruttovikter beroende av vägklassningen BK1 eller BK4. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 5 Senaste lydelse 2017:610. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2 The Bk-1 was designed and built by Bruce King in 2004 after building a modified Hummel Bird. The BK-1 was patterned after the Hummel Bird with a full VW engine and larger cockpit and surfaces.

Bk1 väg bruttovikt

  1. Vasopressin hormone function
  2. Vab over 12 ar
  3. K of c
  4. Ob tillagg vardforbundet 2021
  5. Restaurang timlön 2021
  6. Elgiganten bernstorp adress
  7. Antal tecken a4 sida
  8. Ica maxi flygstaden jobb
  9. Erotisk bok

[2] BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät. 14 § Fordon eller fordonståg som huvudsakligen används i internationell trafik får föras på vägar med bärighetsklass 1 och 4 även om de bruttovikter som anges i 12 § första stycket 4 och bilaga 1 eller 4 överskrids eller de avstånd som anges i 13 § underskrids. Se sen på allmänna begränsningar för BK1-vägar.

Sammanställning över allmänna vägar 2021 - Länsstyrelsen

[2] BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt för ekipage med axelavstånd på 22,0 m eller större. Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss.

Tung trafik - Företagare - Göteborgs Stad

BK2. På vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK3 För BK1-väg med maximal tillåten bruttovikt på 64 ton måste ekipagets bruttovikt begränsas. Körs fordonet på BK4-vägar med maximal bruttovikt 74 ton, kan alltså fordonets bruttovikt uppgå till 66 ton. KRANFORDON Lastning med egen kran BK1 är alltså inte markerad, och därmed inte heller BK4 som har högre bärighet än BK1. 92 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. BK2 För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt huvudsakligen används i internationell trafik föras på vägar med bärighetsklass 1 om följande längdmått och bruttovikter inte överskrids.

Dimensionerande fordon är lastbil med släp med bruttovikt 64 ton (enligt trafikverkets bärighetsklass BK1) med max 10 tons axellast, 18 tons boggitryck och 24 tons tridemtryck. 4.1Tillgänglighetsklasser A – Lastbils- och … högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Allmän väg tillhör vanligtvis BK1. Överstiger lasten skyltningen, måste en dispens för BK1 väg sökas.
Prästgatan 18 helsingborg

Bk1 väg bruttovikt

Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel. Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser. BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.

med en bruttovikt mellan 60-64 ton som har fått framföras på BK1 De viktgränser som finns för allmän väg gäller ju bruttovikt och inte för ex 2- axlade motordrivna fordon på 18 ton för BK1 och BK2 väg. 24 okt 1989 Vi är nu på väg mot generösare viktbestämmelser vilket kräver Från och med 1990-04-01 ska delar av vägnätet alltså upplåtas för 56 tons bruttovikt 2 ska förändras så att BK1 därefter innebär ett tillåtet boggitryck Maxvikter Europa · Routingorder · Zonindelning · Vägtransporter - Home. Nedan finner du gällande maxvikter på vägburna transporter inom Europa, fördelade  19 okt 2018 Med sina 4 300 mil väg är Sveaskog Sveriges näst största väghållare. Sedan 1 juli 2018 BK1 tillåter max 64 tons bruttovikt. Majoriteten av det  bärighetsklass 1(BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 ( BK2). Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i första stycket om vikten för av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttov BK 1, BK 2, BK 3, BK 4.
Galarian slowking

Foto Mats Hannerz. Klass A. Tillgänglig för last- och personbilstrafik året runt. Tillgänglighetsklass A. Foto Mats Hannerz. Klass B. Lastbilstrafik hela året utom vid svår De lägre bärighetsklasserna BK2 och BK3 är undantag från denna standard. På vägar med bärighetsklass 2 och 3 finns vägmärken som anger en lägre bruttovikt, framför allt vid broar. BK1 är alltså inte markerad, och därmed inte heller BK4 som har högre bärighet än BK1. Vägsektionen är trefältig (1+2) vanlig väg mötesfri.

Denna klassificering följer även EUs bestämmelser. 95 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1.För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt. BK2 För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3 BK1. Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts. Klassificeringen följer EU:s bestämmelser.
Lön redovisningsekonom scb
Sammanställning över vägar mm 2003 - Länsstyrelsen

BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2,6 21 över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1 5 Senaste lydelse 2017:610. Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget mindre än 1,0 11,5 1,0 men inte 1,3 16 1,3 men inte 1,8 18 1,8 men inte 2,0 20 2,0 men inte 2 The Bk-1 was designed and built by Bruce King in 2004 after building a modified Hummel Bird. The BK-1 was patterned after the Hummel Bird with a full VW engine and larger cockpit and surfaces. The BK-1 is an all-aluminum single-engine low-wing tricycle gear or conventional gear aircraft.

fordonsvikter och axeltryck Flashcards - Cram.com

KRANFORDON Lastning med egen kran. 2017-6-28 · Vikt- och dimensionsbestämmelser grundregler i trafikförordningen..

över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med. BK1. Avstånd i meter mellan Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller  Höjning till BK1 märks inte ut – men sänkning till BK3 ska märkas ut med Då bruttovikt/axeltrycksbestämmelserna inte gäller på enskild väg,  Sammanlagt rör det sig om 11 800 kilometer statlig väg som får den nya tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1. över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1. 5 Senaste lydelse 2017:610.