Du har tystnadsplikt

1470

Region Östergötland - Hantering av nationella och regionala

Alla som arbetar i landstingets verk­ samhet måste förstå sitt ansvar för och bidra till att hantera och skydda landstingets informationstill­ gångar. Hur dessa frågor hanteras i personalproces­ sen beskrivs i detta fjärde kapitel. Kapitel 5. Hantering av tillgångar.

Landstingets uppgifter

  1. Wilda spårning
  2. Eurovision 1988 uk

Den 1 januari 2020 avskaffades Landstingens ansvar ligger på en del samhällsuppgifter och dessa handlar i första hand om hälso-, sjuk- och tandvård. De har även ett ansvar för lokaltrafik, frågor angående kultur och även om planeringar som rör regionen. Landstingets verksamhet finansieras av landstingsskatten som är en del av den kommunala skatten. Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år.

Folkhälsoarbete bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner

3. Leveransvillkor.

Vem gör vad - Politikerhandboken - Göteborgs Stad

Rådet ska även utgöra en instans för ungdomar dit ungdomar kan vända sig för  När landsting och regioner införde möjligheten för patienterna att läsa sina journaler via "Mina vårdkontakter" (numera 1177 Vårdguiden) på nätet aktualiserades  Både landsting och kommunal hälso- och sjukvård kan exempelvis ta del av Vid sammanhållen journalföring kan patienten begära att uppgifter spärras och  Begäran att ta del av en handling eller uppgifter ur en handling prövas alltid. finns möjlighet att läsa protokoll eller beslut som tagits i dåvarande landstinget. Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt denna lag och skall därvid ange de särskilda villkor som  Om du inte vet om ett arkiv eller en handling innehåller de uppgifter som du är Jämtlands läns landsting har varit huvudman f ör vårdgymnasium, särskola,  Om uppgift om den hjälpbehövande finns hos socialtjänsten.

De skiftende venstregrupperinger vil senere blive berørte. Perioden 1866-1875. Den første periodes Landsting bestod af fem forskellige grupper: de stærkt konservative embedsmænd som C.C.G. Andræ og C.N. David o.
Spårväg city t-centralen

Landstingets uppgifter

Nämnderna har även som uppgift att verkställa de beslut som fullmäktige fattat. Landstingsfullmäktige utser även en landstingsstyrelse som har som ansvar att samordna och leda arbetet i landstinget. Oaktat landstingets huvudsakliga uppgifter lit?ga på det praktiska området, och valet av Första-kammarledamöter normalt icke äger rum mer än vart sjätte år i vart landsting, har dock denna landstingets uppgift visat sig bli bestäm­ mande vid valen. Dessa äga numera alltid rum efter rent politiska grunder. Landstingens största uppgift är hälso- och sjukvård, samt tandvård.

Den har ett helhetsansvar för kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt kommunen/landstinget/regionen uppfyller de krav som framgår av Avtalet. 7. Personuppgiftsansvar i förhållande till administratörerna av E-tjänsten Migrationsverket är personuppgiftsansvarigt för hanteringen av person-uppgifter för de administratörer från kommunens/landstingets/regionens sida I landstinget i Värmland är landstingsstyrelsen arbetsgivare för samtliga verksamheter. Styrel-sen har därmed ansvar för att fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet till verksamheterna. Enligt reglementet ska styrelsen ansvara för utformningen av landstingets personalpolitik, där arbets- 9§ Landstinget får träffa överenskommelser med kommuner, Försäkrings-kassan och Arbetsförmedlingen om att inom ramen för landstingets uppgifter enligt denna lag samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av till-gängliga resurser.
Nar kommer skatten tillbaka 2021

För- valtningen utför landstingets uppgifter  Mina uppgifter. Du måste logga in för att kunna se dina uppgifter. Ange lånekortsnummer och PIN-kod i inloggningsrutan till höger. Årjängs kommun har ansvar och sköter om en mängd uppgifter som människor som bor i kommunen har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det finns  och nämnd är yttersta representant för kommun och landsting som arbetsgivare. och landstingsfullmäktiges uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet  De uppgifter ni lägger in är inte bedömningsgrundande utan är till för att underlätta för landsting och regioner att identifiera aktuella leverantörer inom det  Olika lagar och förordningar styr redovisningen i kommuner och landsting. Rådet för kommunal redovisning utfärdar rekommendationer.

Landstinget ser därmed ett behov av att regeringen bemyndigar den myndighet som ska föra registret att bedöma om de uppgifter som registreras ingår i definitionerna för uppgifterna 1-7. Landstinget … Landstinget har hand om sjukvården och kollektivtrafiken. Landstingen och regionerna ansvarar för sjukvården. I varje län finns ett landsting eller en region som sköter de uppgifter inom länet som det skulle bli för dyrt för varje kommun att ta hand om. Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande.
241am energy


Landstinget i Värmland - Region Värmland

eller skriva brev istället, tänk på att inte skicka konfidentiella uppgifter via mejl eller brev. Förutom detta ansvar subventionerar landstinget också vissa produkter som Under regler i tabellen nedan kan du se vilka uppgifter som ska finnas med när  av A Lidström · Citerat av 1 — Staten anger att en uppgift skall skötas av kommun och landsting men dessa får genom avtal själva göra upp om den närmare ansvarsfördelningen. Ansvaret för  Länets kommuner överlåter genom avtal åt Stockholms läns landsting att ansvara för Landstingets uppgifter enligt lagen om färdtjänst och detta avtal fullgörs.

Sveriges landsting – Wikipedia

Du kan ha rätt till ekonomisk ersättning. Vi utvecklar hela Västerbotten för en god hälsa och en bra livsmiljö. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

Enheten Landstinget bildas 1971 och får särskilda uppgifter Det nuvarande Stockholms läns landsting bildades 1971 genom att Stockholms stad och det tidigare Stockholms läns landsting fördes samman, samtidigt som länsgränserna justerades. Nya arbetsuppgifter tillkom också, förutom dem som fanns i andra landsting.