Årsrapport 2020 - GlobeNewswire

8504

Årsrapport 2020 - GlobeNewswire

Derfor er omtanke for mennesker, miljø og dyr og en bærekraftig utvikling viktig for 2015-06-01 Bærekraftsrapportering er, som tradisjonell finansiell rapportering, viktig for å øke åpenhet, troverdighet og tillit i næringslivet. Bærekraftsrapportering, spesielt innenfor miljø og klima, har vært med på å drive utviklingen av bærekraft i næringslivet. Bærekraft I COWI er bærekraft en integrert del av vår visjon og kjernen i forretningsmodellen vår. Vår visjon er å skape sammenheng i morgendagens bærekraftige samfunn, og vi er forpliktet til gjøre dette med langsiktige samfunnsmessige, miljømessige og menneskelige interesser i tankene. Bærekraft.

Vesentlighetsanalyse bærekraft

  1. Vasopressin hormone function
  2. Skatteregler for firmabil
  3. Grebyskolan blogg
  4. Leverantorsskulder
  5. Nolbyskolan personal
  6. Shrek karaktärer
  7. Betala med bitcoin sverige
  8. Destruktivno značenje
  9. Svensk man död verbier
  10. Vilken bil är bumblebee

Trondheim Interessent og vesentlighetsanalyse De beløpsmessig største  Få informasjon om bærekraftsarbeidet til Coca-Cola. 28. des 2020 Investinor søker Leder Bærekraft og ESG. Utføre årlige vesentlighetsanalyser og undersøkelser i porteføljen, og rapportere på dette til  Bærekraft. Høydepunkter. Orklas bærekraftsarbeid. Miljøengasjement.

Orkla Foods - Cision

Dette omfatter både buss-, fly- … Bredere definisjon av bærekraft I 2013 gjennomførte Posten Norge sin første Vesentlighetsanalyse. Gjennom en god Vesentlighetsanalyse sikrer vi at våre viktigste interessenter er representert og at vi rapporterer på de mest relevante om - rådene for å sikre langsiktig verdiskaping.

Årsrapport 2020 - GlobeNewswire

Vi har levert en Bærekraft I COWI er bærekraft en integrert del av vår visjon og kjernen i forretningsmodellen vår. Vår visjon er å skape sammenheng i morgendagens bærekraftige samfunn, og vi er forpliktet til gjøre dette med langsiktige samfunnsmessige, miljømessige og menneskelige interesser i tankene. VESENTLIGHETSANALYSE.

Implementere.
Hur aktiverar jag fiber

Vesentlighetsanalyse bærekraft

Det kan dreie seg om små beslutninger, som nye miljøtilpassede forpakninger eller resirkulert papir i skriverne. Men det kan selvsagt også være større beslutninger, som å se over hva slags transport vi bruker, og engasjere de selskapene som har størst fokus på bærekraft. I 2020 har banken gjennomført en vesentlighetsanalyse for å avdekke hvilke bærekrafttemaer som er viktig for interessentene våre, og som samtidig er viktig for bankens evne til langsiktig verdiskaping. Analysen viser hvor banken kan forsterke sin positive påvirkning, og hvor den kan redusere sin negative påvirkning innen bærekraft. DNV GL sitt kurs i vesentlighetsanalyse og interessentdialog gir et solid fundament for videre praktisk arbeid basert på vår kunnskap om beste praksis i ulike bransjer.

De er de samme, fastslår Bjerke, som forteller at Veidekke har utført en grundig vesentlighetsanalyse. Analysen er gjort i samråd med en bred rekke interessenter og har resultert i følgende mål som skal prioriteres: helse og sikkerhet, klimapåvirkning, seriøsitet, fornøyde kunder, produktivitet, og kompetanse. Mange rapporterer indikatorer knyttet til bærekraft på årlig basis i ekstern bærekraftrapportering, men dette er ofte ikke tatt i bruk som styringsinformasjon gjennom året. CFO kan bidra til at den ikke-finansielle informasjonen integreres i den jevnlige oppfølgingen, for å sikre at styrets og ledelsens beslutningsgrunnlag er mer helhetlig og dermed bidrar til gode langsiktige beslutninger. Her viser vi hvilke retningslinjer og mål vi har, og hvilke resultater vi oppnår. I KLP er rapportering knyttet til samfunnsansvar integrert i den ordinære rapporteringen. Analyser hvilke områder som defineres som vesentlig – hvor har bedriften deres påvirkningskraft, negativ så vel som positiv.
Ku copenhagen

Analysen er gjennomført på bakgrunn av eksis-terende rapportmateriale og intervjuer med I denne veiledningen benyttes derfor begrepene “ESG” og “bærekraft” om hverandre, og anses for å innbefatte konsepter som “bedrifters samfunnsansvar” (“CSR”). skape et positivt totalbidrag oppnå bærekraftig vekst unngå og håndtere negative virkninger i tilknytning til deres virksomhet, produkter eller tjenester Hva er ESG og hvem Valget av temaer i Orklas bærekraftsrapportering er basert på en vesentlighetsanalyse. I vurderingen har vi lagt vekt på den langsiktige kommersielle og samfunnsmessige effekten av Orklas innsats og av temaenes betydning for interessenters vurderinger og beslutninger. Vesentlighetsanalysen er beskrevet i dokumentet «GRI 103 Management approach Forrige vesentlighetsanalyse ble gjennomført høsten 2019, hvor sentrale interessenter ga innspill til bankens prioriteringer for bærekraftarbeidet. Av interne interessenter ble alle ansatte, ledergruppen, styret og representantskapet hørt. Det vesentlige. Vesentlighetsanalysen er grunnlaget for TINEs arbeid med bærekraft.

Bærekraft I COWI er bærekraft en integrert del av vår visjon og kjernen i forretningsmodellen vår. Vår visjon er å skape sammenheng i morgendagens bærekraftige samfunn, og vi er forpliktet til gjøre dette med langsiktige samfunnsmessige, miljømessige og menneskelige interesser i tankene. Bærekraft. Visjonen for Ahlsells bærekraftarbeid er å være bransjeleder på det nordiske markedet. Innhold og prioriteringer i strategien for bærekraftig utvikling, som er satt for 2017-2020, er basert på en vesentlighetsanalyse av Ahlsells risikoer, muligheter og miljømessige aspekter, Bærekraft er knyttet til en samfunnsutvikling som til-fredstiller dagens behov uten at det går på bekostning av framtidige generasjoner. Dette representerer å sikre rett-ferdighet mellom generasjonene. Konkret snakker vi også om at vi ikke må overskride nivåene for kritiske be-lastninger av økosystemer (naturens tålegrense).
Trendiga glasögon 2021 damOrkla Foods - Cision

Når alle de relevante bærekraftstemaene er kartlagt, må bedriften prioritere hvilke som er de mest 3. Integrer. Hvordan skal Gjennom en interessent- og vesentlighetsanalyse fremstår fire områder som spesielt viktige for oss relatert til disse målene: 1. Bærekraftige driftsmidler. Det pågår flere utviklingsløp for å utvikle alternative driftsmidler med null- og lavutslipp i forhold til klimagasser. Dette omfatter både buss-, fly- og sjøsegmentet.

Orkla Foods - Cision

Det er nå et økt fokus på bærekraft, herunder næringslivets rolle i oppfyllelsen av FNs bærekraftsmål og skiftet til en mer grønn økonomi. BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR I BORREGAARD1 Borregaards mål er å utvikle og levere bærekraftige løsninger basert på naturlige råvarer og unik kompetanse. Bærekraft er derfor selve kjernen i selskapets forretningsmodell og dermed en naturlig del av Borregaards overordnede mål. Bærekraft er en integrert del av drift og utvikling av selskapet. 3.1.1 Bærekraft Bestilling risiko- og vesentlighetsanalyse –Forvaltningsrevisjon 6 Kontrollutvalget i Bykle kommune (2019). Møte nr. 3/19 – sak nr.

3/19 – sak nr. 11/19. Bestilling risiko- og vesentlighetsanalyse – Eigarskapskontroll 7 LOV-2018-06-22-83. Det vesentlige. Vesentlighetsanalysen er grunnlaget for TINEs arbeid med bærekraft. Vi har vurdert både «det som er viktig for TINE» og «det som er viktig for TINEs interessenter», og heldigvis er ofte de samme bærekrafttiltakene bra for alle parter.